Junta Directiva


Dr. Joan Prat Bartomeu

Presidente

Dr. Marco Sales Sanz

Vicepresidente Currículum Vítae

Dr. Ferrán Mascaró Zamora

Secretario general

Dra. Concepción Romero Royo

Tesorera Currículum Vítae

Dr. Juan Antonio Troyano Rivas

Vocal

Dr. Álvaro Toribio García

Vocal Currículum Vítae

Dra. Luz M.ª Vásquez González

Vocal Currículum Vítae

Dra. Yerena Muiños Díaz

Vocal Currículum Vítae

Dra. Bárbara Berasategui Fernández

Vocal Currículum Vítae